ܺ긩ݸή
Libreng Tulong para sa mga Dayuhan
Home > ܸ > Libreng Tulong para sa mga Dayuhan Home > Libreng Tulong para sa mga Dayuhan

Libreng Tulong para sa mga Dayuhan

< Tagalog >

  Kayo ba ay may problema sa inyong pamumuhay dito sa Miyazaki?
  Ang pandaigdigang Sandigan ng Miyazaki ay nakahandang magbigay ng libreng konsultasyon o payo, upang kayo ay matulingan sa inyong suliranin.
Kung gusto niyong tumawag sa aming opisina ikokonek po namin kayo sa aming taga-payo.
  Mahigpit naming ililihim ang mga impormasyon tungkol sa inyo. Ito ay walang bayad. Eto ay kinaka ilangan ng ilang araw para maikonek kayo.


Miyazaki International Foundation

TEL : 0985328457

FAX : 0985-32-8512
URL : http://www.mif.or.jp
E-mail : miyainfo@mif.or.jp

This page is made possible with the sponsorship by the Council of Local Authorities takarakuji for International Relations (CLAIR) under the spread of public information scheme from lottery proceeds.

This page is made possible with the sponsorship by the Council of Local Authorities takarakuji for International Relations (CLAIR) under the spread of public information scheme from lottery proceeds.

̾: ׺ˡ ܺ긩ݸή   http://www.mif.or.jp/japanese
εURL:   http://www.mif.or.jp/japanese/modules/content011/index.php?id=18