サイト内検索
国際プラザニュース
毎月発行 協会情報誌 国際プラザニュース
メインメニュー
JICA宮崎デスク
国際プラザ 図書一覧
Home > 日本語 > HADLANGAN ! ANG KAHARASAN Home > HADLANGAN ! ANG KAHARASAN

HADLANGAN ! ANG KAHARASAN

~ SA NABABALISA TUNGKOL SA PANANAKIT NG INYONG ASAWA ~

SANGGUNIAN   Ang paghingi ng payo ay walang bayad at mahigpit na pag-iingatan ang inyong lihim.

●Upang Tulungan Ang Mga Asawang Pinagmamalupitan (Tanggapan Ng Sangguniang Pambabae Sa Lalawigan )

Tumawag sa:(0985)22-3858

【Sangguni sa Telepono】
【Sangguni sa Pakikipanayam】
Lunes~ Biyernes - 9:00~20:30
Sabado at Linggo 9:00~15:00
Lunes~Biyernes–9:00~18:00

(Sarado kung pista opisyal at umpisa o katapusan ng taon.)

STOP!暴力

●Sanggunian Sa Pag-iingat Ng Pulisya

Tumawag sa : (0985)26-9110

【Telepono at Pakikipanayam】
Lunes~ Biyernes–8:30〜17:45
(Kung biglang pangangailangan kahit lagpas man sa oras.)

●Kapisanan Ng Pandayuhang Pakikipag-ugnayan Sa Miyazaki

Tumawag sa :(0985)32-8457

【Oras Ng Pagtawag】
Martes~ Sabado–10:00〜19:00
(Sarado kung pista opisyal at umpisa o katapusan ng taon.)
* Tumawag muna kung kayo ay sasangguni sa sariling wika.

PANSAMANTALANG PANGANGALAGA   Para Takasan Ang Pananakit.

Sa biglaang pangangailangan humingi ng tulong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At kami sa Sanggunian Para Tulungan Ang Mga Asawang Pinagmamalupitan (Tanggapan Ng Sangguniang Pambabae Sa Lalawigan) ay gagawa ng kailangang hakbang upang bigyan kayo ng pangangalaga laban sa inyong asawa.

ANG UTOS SA PANGANGALAGA   Kung Ayaw Ninyong Lumapit Sa Nananakit.

Kapag kayo ay sinaktan sa katawan at dahil sa pananakit o may pangamba kayong ito’y may malubhang panganib sa inyong buhay o katawan ayon sa Batas Ng Hukuman kayo ay maaaring humingi ng kaukulang proteksiyon ( Ito ang utos ng anim na buwang ipagbabawal ang lapitan kayo, Utos ng dalawang buwang pagpapaalis ng inyong asawa sa bahay ).

This page is made possible with the sponsorship by the Council of Local Authorities takarakuji for International Relations (CLAIR) under the spread of public information scheme from lottery proceeds.

This page is made possible with the sponsorship by the Council of Local Authorities takarakuji for International Relations (CLAIR) under the spread of public information scheme from lottery proceeds.

LALAWIGAN NG MIYAZAKI

プリンタ出力用画面
Korean Chinese English ホーム ログイン 携帯サイト お問い合わせ